Mauss, “Emotions, Faith, and you can Folkways: An individual Essay into the Mormon Well-known Society,” inside the Robert Good – Mac Hotels Limited

Mauss, “Emotions, Faith, and you can Folkways: An individual Essay into the Mormon Well-known Society,” inside the Robert Good

Mauss, “Emotions, Faith, and you can Folkways: An individual Essay into the Mormon Well-known Society,” inside the Robert Good

Armand L. Rees (ed.), Showing Contraries: A collection of Web log honoring Eugene England (Sodium Lake Area: Signature Courses, 2005), 23–38.

Farhadian (eds

Het eerste lesplan is actually het zogenaamde “Anderson package”, uitgewerkt einde jaren 1940 doorway zendeling elder Richard L. Anderson als ‘Plans to possess Productive Missionary Performs. Zie Joel Richards, Addition so you’re able to ‘An agenda getting Effective Missionary Work’ (Kaysville, Utah: Inland Print Co. 1954). De- kerk nam het idee over during the “A health-related Program getting Knowledge the Gospel” when you look at the zeven prevent (1952). In 1961 werd dit omgevormd tot “zes discussies”, een klein boekje dat zes te voeren gesprekken helemaal uitschreef, inclusief de antwoorden perish de onderzoeker moest geven. In the 1973 volgde dan “Brand new Consistent Program having Teaching Household”, een lay van zeven zendingsgesprekken. Dat werd dan weer herzien from inside the 1986 tot het “Uniform Program having Exercises the fresh Gospel” inside zes stop, found als nieuw feature het systeem van toezeggingen: elke les moest ertoe leiden dat de onderzoeker toezegde child een of meer stappen, zoals het lezen into the de Schriften away from het onderhouden van het Woord van Wijsheid. Zie voor information John-Charles Duffy, “The fresh Missionary Discussions and Way forward for Relationship,” https://kissbrides.com/hot-ukrainian-women/ Sunstone (for the H. Light, “A historical Analysis out-of Exactly how Preach My personal Gospel Was created,” Master’s thesis (Brigham More youthful University, 2010).

Seth L. Bryant, Henri Gooren, Rick Phillips, and you can David Grams. Stewart Jr., “Conversion and you may Retention when you look at the Mormonism,” inside Lewis Roentgen. Rambo & Charles Age. ), The newest Oxford Manual out of Religious Sales (Ny: Oxford College Drive, 2014), 756–785.

Hoe Predik mijn evangelie youngster stay kwam was nauwgezet gedocumenteerd. Zie Preach My personal Gospel Advancement Team Details 1998-2005, Dvd.MS Chapel Records Collection. Daaruit blijkt dat de- commissieleden goed bewust waren van vele problemen in het zendingsveld (inactiviteit van leden durante van teruggekeerde zendelingen, het mechanische van de voorgekauwde gesprekken, het gebrek aan aanpassing naar de onderzoeker, enz.). Maar als oplossing voor elk van perish aspecten viel boys uiteindelijk terug op “de Geest” perish elke zendeling moet zoeken om goed zendingswerk te doen en elke bekeerling om actief te blijven. Beschrijving van het wordingsproces van Preach my Gospel inside the Benjamin H. White, “A historical Studies away from Just how Preach My Gospel Was given birth to,” Master’s thesis (Brigham More youthful College, 2010).

Bronnen om dit te beoordelen zijn de webpagina’s van onderscheiden zendingsgebieden, de boodschappen van zendingspresidenten en zendelingen dentro de de wetenschappelijke education onder teruggekeerde zendelingen.

De training tonen aan dat indien kerkleden hun religie evenwichtig beleven, het overwegend voordelen heeft voor hun mentale gezondheid

Sommige degree gaan specifiek over zendelingen, andere over kerkleden in the het algemeen away from met bepaalde profielen. Zij tonen aan hoe een hele reeks factoren kan meespelen, dus moeten i opletten came across veralgemeningen. Maar onevenwichtig beleven tast de- mentale gezondheid aan. Education voor dit laatste: Errol Douglas Bordelon, “An exploration of Resided Knowledge off Returned Mormon Missionaries,” PhD diss. (Louisiana State University, 2013); Kristine J. Doty, S. Zachary Bullock, Harmony Packer, Russell T. Warner, James Westwood, Thomas Ash, and Heather Hirsch, “’Return having Trauma’: Understanding the Experience from Very early Came back Missionaries,” Products into the Religion and Psychotherapy 37, zero. step one (2015): 33–46; Merrill Long, “Guarding Against Religious Increases: A keen Autoethnographic Complaints of Mormon Missionary Community,” PhD diss. (Ca Institute out of Inbuilt Training, 2017); Michelle Medeiros, “Intrusive Worries, Associated Routines, and Religious beliefs certainly Mormons,” PhD diss. (Palo Alto School, 2015).

Zie bv. Seth L. Bryant, Henri Gooren, Rick Phillips, and you may David G. Stewart Jr., “Sales and you can Retention within the Mormonism,” For the Lewis Roentgen. Rambo & Charles Elizabeth. ), The fresh new Oxford Handbook out of Spiritual Transformation (New york: Oxford College or university Press, 2014), 756–785 (773).

Join The Discussion

Search

March 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

April 2023

 • M
 • T
 • W
 • T
 • F
 • S
 • S
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
0 Adults
0 Children
Pets
Size
Price
Amenities

Compare listings

Compare